Destek Hattı:

+90 507 248 42 50

DUYURULAR

 • Ana Sayfa
 • /
 • KOSGEB YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN GENEL AMACI

 • KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
 • KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

PROGRAMLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir
 • Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır
 • Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan orta-yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere 5 puan, yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere ise 10 puan ilave edilir
 • İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir
 • Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir
 • İşletmenin yerli malı belgesi olan yazılım için destek talep etmesi durumunda, geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması gerekir
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yılın net satış hasılatını aşamaz
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

DESTEK MİKTARI

 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanmaktadır.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL'si geri ödemesiz, 90.000.-TL'si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.- TL'dir

PROJE SÜRESİ: EN AZ 8 AY EN FAZLA 24 AYGider Adı Destek Üst Limiti (TL)
Personel Gideri (Proje kapsamında alınacak Ön lisans, Lisans, Yüksek lisans ve Doktora mezunları) 90.000
Yazılım ve Donanım Giderleri (Proje kapsamında alınacak yazılım, donanım, lisans giderlerine ek olarak yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderlerini kapsar)(Açık kaynak kodlu olanlar hariç olmak üzere ERP, MRP ve muhasebe yazılımları desteklenmez.) 100.000
Tanıtım Giderleri (Proje kapsamında e-ticaret sitelerine üyelik, dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderlerine, Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine ve İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine destek verilir.)(Her bir gidere ait destek üst limiti 20.000 TL) 100.000
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri (Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stand kurulumu, nakliye, depolama, enerji giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar) 150.000
Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri (Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir) 100.000
Hizmet Alım Giderleri (Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, numunelerin nakliye giderleri ve diğer hizmet alımlarına destek verilir.)Eğitim, danışmanlık, tasarım, yurt dışı marka tescil, nakliye ve diğer hizmet alımı giderlerinin her biri için 20.000.-TL 100.000