Destek Hattı:

+90 507 248 42 50

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

İHRACAT DESTEKLERİ

İHRACAT DESTEKLERİ - KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Desteklenecek Proje Giderleri

a) Personel gideri desteği

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği

c) Tanıtım giderleri desteği

ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği

d) Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği

e) Hizmet alımı giderleri desteği

Destek Miktarı:

- Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL'si geri ödemesiz, 90.000.-TL'si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.- TL'dir

İHRACAT DESTEKLERİ - YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

PROGRAMIN GENEL AMACI

DESTEKLENEN GİDERLER

1. Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

2. Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

DESTEK ORANI: %70

AZAMİ TUTAR: Gezi başına en fazla 5.000 ABD doları

İHRACAT DESTEKLERİ - YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

DESTEKLENEN GİDERLER ve DESTEK ORANLARI

Seyahat:

Yurt dışı seyahatinin ulaşım masrafları, görüşme gerçekleştirdiğin her günün konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70`i desteklenmektedir.

İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları, üstelik tam 10 seyahat için destek alınabilmektedir

Ofis-Mağaza-Depo-Showroom:

Dünyanın herhangi bir yerinde kiralanan ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı karşılanır.

En fazla 25 birimin için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alınabilmektedir.

Üretici Firmalar Ticari Firmalar
Mağaza %50 oranında mağaza başına 120.000 $ %40 oranında mağaza başına 100.000 $
Ofis/Depo/Showroom %50 oranında 100.000 $ %40 oranında 75.000 $

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetleri:

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar'ına kadar desteklenir.

KALKINMA AJANSI FAALİYET GÖSTERDİĞİ İLLER
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Nevşehir - Aksaray - Kırıkkale - Kırşehir - Niğde
Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) Ankara
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Burdur, Isparta
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın, Karabük, Zonguldak
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik, Bursa, Eskişehir
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Adana, Mersin
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Batman, Mardin, Şırnak, Siirt
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Bitlis, Hakkâri, Muş, Van
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Aydın, Denizli, Muğla
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir, Çanakkale
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Adıyaman, Gaziantep, Kilis
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İstanbul
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ) Diyarbakır, Şanlıurfa
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı, Kastamonu, Sinop
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Bayburt, Erzincan, Erzurum
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Karaman, Konya
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas, Yozgat
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB – GELENEKSEL GİRİŞİMCİLİK

Perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler programı uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda 65.0000 TL’ye kadar destek alabilmektedirler.

KOSGEB – İLERİ GİRİŞİMCİLİK

Üretim ve imalat sektörü girişimcileri desteklenir.

Destek programı uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda aşağıda belirtilen sektörlere dahil firmalar belirtilen tutarlarda hibe almaya hak kazanırlar.

Düşük teknoloji: 165.000 TL

Orta-yüksek teknoloji: 275.000 TL

Yüksek teknoloji: 375.000 TL

KOSGEB – AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Program Kapsamında Verilen Destekler

Program kapsamında, kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a) Kira Desteği

- Proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 TL olmak üzere toplam 30.000 TL,

- Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

b) Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; yararlanıcıya geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 TL destek sağlanır.

c) Personel Gideri Desteği

- Personel gideri desteği kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır.

- Desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

d) Proje Geliştirme Desteği

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

e) Başlangıç Sermayesi Desteği

1) Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım giderleri için verilir.

2) Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür.

KOSGEB - KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda 5.000.000 TL’ye kadar destek alınabilmektedir.

2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda 6.000.000 TL’ye kadar destek alınabilmektedir.

KOSGEB - YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Desteklenecek Proje Giderleri

a) Personel gideri desteği

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği

c) Tanıtım giderleri desteği

ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği

d) Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği

e) Hizmet alımı giderleri desteği

Destek Miktarı:

- Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti; 210.000.-TL'si geri ödemesiz, 90.000.-TL'si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000.- TL'dir

KOSGEB - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Destek Programının Süresi

Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır.

Destek Programı Kapsamındaki Destekler

MADDE 7 - (1) Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler aşağıda belirtilmiştir.

a) Yurt içi fuar desteği

b) Yurt dışı iş gezisi desteği

c) Nitelikli eleman istihdam desteği

ç) Tasarım desteği

d) Sınai mülkiyet hakları desteği

e) Belgelendirme desteği

f) Test ve analiz desteği

g) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği

ğ) Bağımsız değerlendirme desteği

h) Model fabrika desteği

AR-GE DESTEKLERİ – KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Program Kapsamında Verilen Destekler

Program kapsamında, kurul kararı ile aşağıda yer alan destekler verilir.

a) Kira Desteği

- Proje süresince teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 TL olmak üzere toplam 30.000 TL,

- Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL geri ödemesiz kira desteği verilebilir.

b) Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım Ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; yararlanıcıya geri ödemesiz olarak üst limit 150.000 TL, geri ödemeli olarak da üst limit 300.000 TL destek sağlanır.

c) Personel Gideri Desteği

- Personel gideri desteği kapsamında, projede çalışan personel, işletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimcinin kendisi ve projede görevli bir ortağı için geri ödemesiz olarak %100 destek sağlanır.

- Desteğin üst limiti geri ödemesiz olarak 150.000 TL’dir.

d) Proje Geliştirme Desteği

İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit 100.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

e) Başlangıç Sermayesi Desteği

1) Bu destekten; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden ar-ge desteği almaya hak kazanan girişimciler ile bunlardan işletmesini kuranlar, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış olanlar ile öğretim elemanları yararlanabilir. Bu destek, belirtilen kriterleri sağlayan girişimcilerin işletme kuruluşu giderleri ile ofis donanım giderleri için verilir.

2) Destek üst limiti geri ödemesiz 20.000 TL olup, destek oranı % 100’dür.

AR-GE DESTEKLERİ – KOBİ TEKNOYATIRIM PROGRAMI

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini

(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda 5.000.000 TL’ye kadar destek alınabilmektedir.

2. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda 6.000.000 TL’ye kadar destek alınabilmektedir

DESTEK KALEMLERİ

a) Makine-teçhizat desteği

b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği

c) Yazılım giderleri desteği

ç) Personel gideri desteği

d) Eğitim ve danışmanlık desteği

e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı; personel gideri hariç % 60 (altmış) olup; destek tutarının %70 (yetmiş)’i geri ödemeli ve %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir.

Yatırım teşvik belgesi alımı ile KDV muafiyeti, Gümrük vergisi muafiyeti, sigorta pirimi desteği, faiz desteği, gelir vergisi indirimi, yatırım yeri tahsisi desteği kapsamında yatırımınızın %50’sine yakın destek ya da indirim alabilirsiniz.

Kırsal kalkınma programları çerçevesinde, AB ve ulusal kaynaklardan sağlanan fonları hedef kitleye etkin şekilde ulaştırarak ulusal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kurumun Amaçları:

1- Uygulaması üstlenilen kırsal kalkınma programı çerçevesinde; merkez, belirlenen il koordinatörlükleri ve tedbirlerde ulusal akreditasyon ve yetki devrini almak ve yetki devrinin sürekliliğini sağlamak

2- Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek

3- Ulusal ve Uluslararası Tanınırlığı Artırmak

4- Uygun projeleri destekleyerek IPARD programı için tahsis edilen fonların tamamını hatasız şekilde kullanmak

5- Kurumsal Kültürü geliştirmek ve yaygınlaştırmak

TÜBİTAK - 1501-SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Destekleme Dönemi Ve Destek Süresi

(1) Program kapsamında desteklenen projeler, dönem tanımı içerisinde gerçekleşen faaliyetleri teknik ve mali yönden izlenir, değerlendirilir ve dönemsel olarak destek oranı uygulanarak geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

(2) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Destek Oranı Ve Sınırı

Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

hf) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir

Desteklenen Gider Kalemleri

a) Personel giderleri

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

TÜBİTAK - 1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Destekleme dönemi ve destek süresi

(1) Program kapsamında desteklenen projelerin, dönem tanımı içerisinde gerçekleşen faaliyetleri teknik ve mali yönden izlenir, değerlendirilir ve dönemsel olarak destek oranı uygulanarak geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

(2) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla on sekiz (18) aydır.

Destek Oranı Ve Sınırı

a) programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup, %75 olarak belirlenmiştir,

b) programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi, 500.000.- (beş yüz bin) TL ile sınırlandırılmıştır

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

(1) Destek sağlanacak projelerin:

a) Kavram geliştirme,

b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,

d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

e) Prototip üretimi,

f) Pilot tesisin kurulması,

g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

(2) Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetlerini içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Desteklenen Gider Kalemleri

a) Personel giderleri,

b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

d) Malzeme ve sarf giderleri,

e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik, öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan, T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fonlanan bir kırsal kalkınma programıdır.

Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için yapılan yatırımlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Ekonomik Yatırımlar İçin Bireysel Olarak Kimler Başvurabilir?

Kırsal kesimde yaşayan, tarımsal üretim yapan ve küçük ölçekli iş alanlarında faaliyet gösteren, bakanlığımızın oluşturduğu çiftçi kayıt sistemine veya diğer kayıt sistemlerine kayıtlı işiler başvurabilir.